Algemene voorwaarden

Annuleringsverzekering (individuele reserveringen)Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen bank of verzekeringsmaatschappij. Wanneer u dit achterwege laat bent u in geval van annulering zelf verantwoordelijk voor de kosten. Indien u uw boeking annuleert bent u ’t Vierhouterbos, naast de administratiekosten van €20,-, de volgende
annuleringskosten verschuldigd:

Bij annulering meer dan 3 maanden vóór aankomstdatum, 25 % van de reissom
Bij annulering tussen 2 en 3 maanden vóór aankomstdatum, 50% van de reissom
Bij annulering tussen 1 en 2 maanden vóór aankomstdatum, 75% van de reissom
Bij annulering minder dan 1 maand vóór aankomstdatum, 100% van de reissom

Wanneer u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunt u via uw verzekeraar aanspraak maken op het terug te ontvangen percentage van uw reissom, rekening houdend met boven beschreven annuleringstermijnen. De acceptatie van uw reden van afzegging staat echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. U dient uw verzekering, direct na het plaatsen van de boeking en tenminste binnen één week, af te sluiten bij uw bank of verzekeringsmaatschappij. Wanneer u géén verzekering heeft afgesloten kan ’t Vierhouterbos NIET zorgen voor het terugstorten van uw verblijfskosten! Boekt u samen met iemand een verblijf, dan adviseren wij u ook samen op één annuleringspolis vermeldt te staan. Benader voor deze mogelijkheid uw bank of verzekeringsmaatschappij.

Prijzen & bijkomende kostenAlle genoemde prijzen zijn gebaseerd op basis van volpension en inclusief btw. De reserveringskosten bedragen €12,50 per reservering. De kosten voor toeristenbelasting bedragen €2,- p.p.p.n. Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op huidige btw-tarieven en huidige financiële regelgevingen vanuit overheidswege. Indien hierin veranderingen worden opgelegd, kan dit invloed hebben op de prijzen.

AnnuleringEen annulering dient door middel van een brief, email of telefonisch contact van u als gast te gebeuren. De datum van ontvangst van de annulering door ’t Vierhouterbos geldt als referentiepunt inzake het berekenen van de annuleringskosten.

Aankomst tijdstipHet tijdstip van aankomst is vermeld op uw bevestiging. Wij willen u verzoeken zich hier aan te houden, omdat wij niet de mogelijkheid hebben u al eerder te ontvangen (i.v.m. wisseling van groepen/gasten en schoonmaken van onze accommodatie). Indien u vóór aangegeven tijdstip arriveert, zal er nog géén personeel zijn om u te verwelkomen. Houdt u hiermee rekening bij het regelen van vervoer of de taxi.

Aankomst zaterdagmiddagWanneer de aanvang van uw verblijf op zaterdagmiddag valt is er ’s avonds een broodmaaltijd met soep, tenzij anders is aangegeven in uw bevestigingsbrief.

Aanvullende zorg op uw vakantiebestemmingEr wordt vanuit ’t Vierhouterbos géén zorgverlening geboden die u normaliter ontvangt via thuiszorg en verplegende instanties. Tijdens uw verblijf wordt verwacht dat u zelfredzaam bent. Indien noodzakelijk kunt u zélf regelen dat eventuele extra zorg tijdens uw verblijf wordt verleend. Informeer bij uw eigen zorgverlener naar de mogelijkheden. U kunt ons eventueel telefonisch benaderen voor contactgegevens van mogelijke zorginstanties.

HuisdierenHuisdieren zijn niet toegestaan

BetalingNa het ontvangen van een bevestiging, welke wij u sturen per email of brief, wordt u verzocht de kosten o.v.v. uw reserveringsnummer over te maken op girorekening.
IBAN NL05 INGB 0000 777 676 t.n.v. ‘Vierhouterbos’.

BustochtenWanneer u een vakantie met bustochten boekt, zijn de kosten voor de busreis, de excursie en entree inbegrepen. Consumpties tijdens de bustochten zijn voor eigen rekening en worden automatisch genoteerd op uw kamerrekening.

DieetIndien u een beperkt dieet heeft, dient u dit van tevoren aan ons door te geven. Voor bepaalde diëten worden kosten in rekening gebracht.

HanddoekenserviceStandaard ontvangt u per persoon een handdoekenpakket bij aankomst. Bij een weekverblijf ontvangt u een extra handdoekenwissel op de woensdagochtend (evenals schoonmaakservice in uw badkamer). Indien gewenst kunt u tegen meerprijs een extra handdoekenpakket(en) verkrijgen.

KlachtenOndanks alle inspanningen van ’t Vierhouterbos kan het voorkomen dat u klachten heeft. Deze klachten kunt u ter plaatse en direct bij de directie of receptie melden, om hen in de gelegenheid te stellen e.e.a. voor zover mogelijk op te lossen.

Uitval van sprekersIndien een spreker welke gepland stond in uw arrangement uitvalt, zal ’t Vierhouterbos zorgdragen voor een vervangende spreker. In geen geval kan dit reden zijn om te annuleren en aanspraak te doen op een vergoeding van uw verblijfskosten.

VertrekUw vertrek is ’s morgens ná het ontbijt (tussen 09:30 uur en 10:30 uur), tenzij anders is aangegeven in uw bevestigingsbrief.

Annulering t.a.v. groepen en groepsverblijvenWij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen bank of verzekeringsmaatschappij zodat u in geval van annulering van de groep óf minder deelnemers dan het opgegeven aantal, u dit kunt verhalen bij de verzekeringsmaatschappij. Wanneer u dit achterwege laat, bent u in geval van annulering(en) zelf verantwoordelijk voor de kosten. De acceptatie van uw reden van afzegging staat echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. U dient uw verzekering direct na de bevestiging van uw boeking en tenminste binnen één week, af te sluiten bij uw bank of verzekeringsmaatschappij. Wanneer u géén verzekering heeft afgesloten kunnen wij niet zorgen voor vergoeding van uw verblijfskosten. Bij annulering van het geheel, betaalt u (of uw verzekering) een percentage vergoeding aan ‘t Vierhouterbos.

Deze bedraagt:

bij annulering meer dan twaalf maanden voor ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
bij annulering binnen zes tot vier maanden voor ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
bij annulering binnen vier tot twee maanden voor ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
bij annulering op of na de dag (no-show) van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Prijsvoorwaarden groepen en groepsverblijvenAlle aangegeven of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van volpension (uitgelegd in uw offerte) en exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw). De bijkomende kosten voor af te dragen toeristenbelasting is aangegeven in uw offerte. Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op huidig vastgestelde btw-tarieven en bestaande financiële regelgevingen vanuit overheidswege. Indien hierin veranderen worden opgelegd, kan dit invloed hebben op de genoemde prijzen. Prijzen in onze offerte aan u, welke u zijn verstrekt in 2023, zijn (o.a.) gebaseerd op basis van een verwachte inflatie zoals CBP heeft aangegeven in haar berekeningen/verwachtingen. Bij extreem afwijkende werkelijke inflatie behouden wij het recht de offerte aan te passen zodat deze in verhouding is met inflatiewerkelijkheid.

Kennisgeving van onze beleid inzake (voorgaande) Corona situatie

Informatie inzake eventuele toekomstige overheidsmaatregelen m.b.t. coronavirus:

* Corona toegangscontroles: Er wordt in t Vierhouterbos géén corona toegangscontrole toegepast. Het is van belang dat u bij gezondheidsklachten (griepverschijnselen) thuisblijft, evenals recent nauw contact met besmette personen indien bekend. Alle gasten/deelnemers zonder gezondheidsklachten zijn van harte welkom in onze accommodatie. ’t Vierhouterbos is bij de overheid geregistreerd als een “hotel/conferentieoord en ”religieuze-organisatie”. Wij zijn geen commercieel toegankelijke doorstroom locatie zijnde ‘hotel-restaurant’. ’t Vierhouterbos is ten alle tijden alleen geopend voor besloten groepen. Alle activiteiten in ’t Vierhouterbos worden georganiseerd vanuit een religieus-christelijke doelstelling en hebben een pastoraal/godsdienstig karakter. Dit krijgt inhoud door eigen invulling van samenkomsten, vakanties en samenwerking met christelijke organisaties, kerken en stichtingen, die vanuit religieuze beweegredenactiviteiten organiseren in onze accommodatie. Bovendien hebben verbouwing en aanpassingen van de accommodatie (speciaal t.b.v. corona!) ervoor gezorgd dat ook al mét voorgaande regels/beperkingen, activiteiten v.a. 12/06/21 konden plaatsvinden in ’t Vierhouterbos op een veilige en verantwoorde manier (en artikel 6 van de Nederlandse grondwet). 

 * Gezamenlijke ruimtes: Onze gezamenlijke ruimtes zijn uitgebreid waardoor u voldoende ruimte heeft om te zitten; Men kan zélf naleving van 1,5 afstand in acht nemen, mocht de overheid dit hebben geadviseerd. Bovendien zijn deze ruimtes ook allemaal voorzien van systemen die ervoor zorgen dat er continue toevoer is van verse buitenlucht en afvoer van de lucht binnen in. Houdt er rekening mee dat uw medegast het nog altijd belangrijk kan vinden omgepaste afstand te bewaren. Geef elkaar dan ook deze ruimte als u dit merkt!

 * Testen/vaccinaties: Er is door de overheid als voorwaarde gesteld dat gasten alléén zonder gezondheidsklachten verblijf kunnen genieten. Dit wordt bij binnenkomst (indien er aanleiding toe is) nogmaals door ons nagevraagd aan de gast. Omdat er geen aanvullende verplichtingen zijn, verwachten wij dat men elkaar vrij laat over het wel of niet ondergaan van vaccinaties of COVID-testen. Wij stellen het op prijs als men onderling elkaars privacy hierin respecteert en vragen/gesprekken hierover vermijdt gedurende het verblijf in ’t Vierhouterbos.

* Naleving van de regels: ’t Vierhouterbos heeft op allerlei gebieden aanpassingen gedaan om u binnen de nog geldende regels te ontvangen(ruimte, afstand, gezondheidscheck, luchtventilatie). Het is voor ons niet mogelijk om de naleving van elke gast continue na te gaan. Wij verwachten dat eenieder zélf verantwoordelijkheid neemt en rekening houdt met elkaar en zélf keuze maakt om op juiste wijze met de regels om te gaan.

* Besloten samenzijn: ’t Vierhouterbos heeft haar accommodatie altijd alléén volledig beschikbaar gesteld t.b.v. een conferentie(groep) en van te voren aangemelde deelnemers.